اطلاعیه های معاونت ها - آرشیو

19- دعوت به همکاری واحد پژوهش

با سلام احتراماً, با توجه به تشکیل کمیته ثبت اختراع از افراد ماهر که در زمینه برنامه CATIA فعالیت تخصصی دارند،دعوت می شود خود را به گروه معرفی نمایید. تاریخ اعلام 94/02/05

ادامه مطلب