56- برگزاری جلسه دفاع

۱۱ دی ۱۳۹۴ | ۱۵:۴۴ کد : ۷۵۱ اطلاعیه های معاونت ها
تعداد بازدید:۴۱۷

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع

 

احتراما در مورخه یکشنبه 13 / 10 / 94 جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد مکانیک در محل سالن دفاع پژوهش برگزار می گردد . پیشنهاد

 می گردد دانشجویان رشته مکانیک در جلسه حضور یابند .

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

کریمی

2

عمادی

3

ارزانی

4

شهباز

 

تاریخ اعلام 09/10/94


نظر شما :