59 - نمرات پایان ترم درس هیدرولیک

۰۲ بهمن ۱۳۹۴ | ۲۳:۱۳ کد : ۷۴۸ اطلاعیه های معاونت ها
تعداد بازدید:۳۶۴

با سلام

نمرات برگه ها به پیوست می باشد . تا دو هفته برگه ها جهت رویت و بررسی دانشجویان در گروه خواهد ماند .

تاریخ اعلام 94/11/01

نمره برگه امتحانی درس هیدرولیک پنوماتیک

نام

نمره

نام

نمره

نام

نمره

توکلی

10

قربانی

10

بیات

7.5

حاجی براتی

2.5

مدنی

5

زمانی

15.5

حسین خسروی

06

صادقی جابر

9.5

یادگاری

16

سجاد اکبری

13.5

سعیدی

5.5

ذوالفقاری

13

حمید براتی

صفر

صمدی

5

رضایی

12.5

بیات

11.5

متقی

13.5

سلیمی

7.5

هاشمی

9

کاظمی پور

2

سرلک

17

ساداتی

صفر

مهرداد

15.5

هاشمی امین

10

کاکایی

3

محمدی حسین

13.5

شهبازپور

11

صفایی

9

عاشق حسینی

15.5

رستمی

16

گنجی

3

حسینی بهزاد

7.5

احمدی

2

هاشمی محمد

6

حدادی

3

شیخ حسینی

4

مرادی

3

جمشیدی

5.5

طباطبایی

4

رحمانی

10

آذرنگ

2

 

 

 

نظر شما :