48- برنامه دفاع از پایان نامه در روز 30/08/94

۲۲ آبان ۱۳۹۴ | ۱۲:۱۲ کد : ۷۴۲ اطلاعیه های معاونت ها
تعداد بازدید:۳۷۱

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع

 

احتراما در مورخه شنبه 30 / 08 / 94 جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد مکانیک در محل سالن دفاع پژوهش برگزار می گردد . پیشنهاد

 می گردد دانشجویان رشته مکانیک در جلسه حضور یابند .

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

جنیرانی

2

آقاجانی

3

یاوری

4

فراست

 

تاریخ اعلام 21/08/94


نظر شما :