15- تداخل زمان امتحانات

۲۲ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۸:۲۵ کد : ۷۳۶ اطلاعیه های معاونت ها
تعداد بازدید:۶۰۱
دانشچویان محترمی که در برنامه امتحانی تداخل ساعت آزمون دارند طبق موارد ذیل اقدام نمایند : 1- مراجعه به آموزش یا گروه جهت تهیه لیست اسامی دانشجویانی که درس را اخذ نموده اند . 2- اعلام زمان پیشنهادی برای ساعت و تاریخ امتحان که در بازه 16 خرداد تا 28 خرداد 94 باشد . 3- لیست فوق باید دارای امضای همه دانشجویان و شماره تماس آن ها باشد . تاریخ اعلام 94/01/22

( ۲ )

نظر شما :