13- نکات مهم آموزشی در خصوص اخذ پایان نامه

۲۱ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۸:۲۶ کد : ۷۳۵ اطلاعیه های معاونت ها
تعداد بازدید:۳۷۰
با سلام نکات مهم آموزشی 1- با پایان نامه می توان ترم جبرانی ( حداکثر 2 درس یا 6 واحد ) اخذ نمود . مشروط به اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه 2- با پایان نامه حداکثر 2 درس اصلی می توان اخذ نمود البته این وضعیت توسط گروه پیشنهاد نمی گردد . تاریخ 94/01/20

نظر شما :